10. - 14. října 2011

09.10.2011 10:43
 

10. - 14. října 2011

ČTENÍ
 •         poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen K,Č,R, modelování, skládání
 •         čtení krátkých slov a vět
 •         fonetické hry
 •         sluchová analýza a syntéza (marťanština)
 •         PS: po str. 23, U: po str. 14
PSANÍ
 •         uvolňovací cviky - PS: po str. 21
 •         přepis čteného tiskacím písmem
 •         správné držení tužky
 •         správné sezení při psaní
MATEMATIKA
 •         psaní číslic 1,2,3,4; znaky +,-,= ,<,>
 •         sčítání a odčítání do 4
 •         rozklad čísel 2, 3 a 4
 •         PS po str. 17
PRVOUKA
 • Ovoce a zelenina
ANGLICKÝ JAZYK
 • Poslouchejte s dětmi první tři písničky.
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • Na středu: Čtení z PS str. 17, nalepit obrázky k písmenu K. Prvouka: zopakovat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny.
 • Procvičujeme sčítání a odčítání do 3.
 • Na čtvrtek: MA str. 17 - doplňování čísel k tečkám.
 • Na pátek: nalepit obrázky k písmenu   Č.