12. - 19. září

13.09.2011 20:09
  12. - 19. září
Čtení
 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen, modelování, skládání
 • fonetické hry
 • sluchová analýza a syntéza (marťanština)
 • PS: po str. 7, U: po str. 8
Psaní
 • uvolňovací cviky
 • správné držení tužky
Matematika
 • počítání do 3, číslice 1, 2, 3
 • pojmy: méně, více, první, poslední, před, za, mezi, nahoře, dole, vlevo, vpravo
Prvouka
 • poznávání školy, třídy
 • seznamování se spolužáky
 • školní režim a řád
Anglický jazyk
 • My family: mum, dad, brother, sister...
 • Hello. Bye. 
Domácí úkoly
 • 13. 9.: vystřihnout a nalepit obrázky                        k písmenu E
 • 16. 9.: vystřihnou a nalepit či nakreslit obrázky     k písmenu I (kontrola v pondělí)