13. - 17. 2. 2012

13.02.2012 20:55
  13. - 17. 2. 2012
Čtení
 • procvičování techniky čtení
 • převyprávění krátkého textu
 • rozvoj slovní zásoby
 • učebnice po str. 59
Psaní
 • rozvoj písemného projevu podle písanek
 • psaní slov a vět z dosud probraných písmen
 • opis, přepis, diktát
 • písanka po str. 8
Matematika
 • sčítání a odčítání do 10
 • dočítání
 • tvoření a řešení slovních úloh
Prvouka
 • úraz, ošetření, předcházení úrazům
 • důležitá telefonní čísla
Anglický jazyk  
Pomůcky