14. - 18. LISTOPADU 2011

13.11.2011 22:15
  14. - 18. LISTOPADU 2011
ČTENÍ
 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmene Z,  skládání slov,
 • čtení krátkých slov a vět
 • sluchová analýza a syntéza (marťanština)
 • PS: po str. 44, U: po str. 17
 •  
PSANÍ
 • uvolňovací cviky - PS: po str. 41
 • přepis čteného tiskacím písmem
 • orientace v liniatuře
MATEMATIKA
 • sčítání a odčítání do 5
 • počítání na číselné ose
 • nácvik psaní číslice 6
PRVOUKA
 • Rodinná oslava (rodina, vztahy v rodině, péče o miminko...)
ANGLICKÝ JAZYK

1. The hello song.

2. Who's this?

3. The Happy House song.

4. What's in my bag?

5. Ten little fingers.

POMŮCKY ČI ÚKOLY