16. - 20. dubna

15.04.2012 18:12
  16. - 20. dubna
ČTENÍ
 • zdokonalování techniky čtení
 • str. 81 - 85
PSANÍ
 • písmeno ch, Ch, M
 • str. 11 - 16
 • opis, přepis, diktát
PRVOUKA
 • zvířata - opakování
 • povolání, práce dospělých
MATEMATIKA
 • sčítaní a odčítání do 20 bez přechodu desítky
 • metr
 • sčítání a odčítání tří čísel
ANGLICKÝ JAZYK
 • opakování - It's a..., Is it a ...?
 • opakování číslovek: How old are you? I'm seven (six...).
 • Posloucháme chant: How old are you?
DOMACÍ ÚKOLY A POMŮCKY