17. - 21. října

16.10.2011 13:29
  17. - 21. října
ČTENÍ
 •      poznávání písmen velké       tiskací abecedy, vyvozování písmene R, modelování, skládání
 •      čtení krátkých slov a vět
 •      fonetické hry
 •      sluchová analýza a syntéza (marťanština)
 •       PS: po str. 26, U: po str. 17
PSANÍ
 •      uvolňovací cviky - PS: po str. 24
 •      přepis čteného tiskacím písmem
 •      správné držení tužky
 •      správné sezení při psaní
MATEMATIKA
 •     psaní číslic 1,2,3,4; znaky +,-,= ,<,>
 •     sčítání a odčítání do 4
 •     rozklad čísel 2, 3 a 4
 •     PS po str. 18
PRVOUKA
 •     ovoce a zelenina
 •     zdravá výživa, vitamíny
ANGLICKÝ JAZYK  
DOMÁCÍ ÚKOLY