19. - 22. prosince 2011

18.12.2011 17:48
  19. - 22. prosince
ČTENÍ
  • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmene Ř,  skládání slov,
  • čtení krátkých slov a vět
  • sluchová analýza a syntéza (marťanština)
PS: po str. 71,  Čítanka str. 9
 
PSANÍ
  • prvky písmen
MATEMATIKA
  • sčítání a odčítání do 7
  • počítání na číselné ose
  • řešení slovních úloh
PRVOUKA
  • Vánoce
DOMÁCÍ ÚKOLY