20. - 24. září

19.09.2011 20:03
  20. - 24. září
Čtení
 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen O a U, modelování, skládání
 • fonetické hry
 • sluchová analýza a syntéza (marťanština)
 • PS: po str. 11, U: po str. 11
Psaní
 • uvolňovací cviky - PS: po str. 13
 • správné držení tužky
 • správné sezení při psaní
Matematika
 • počítání do 5, číslice 1, 2, 3, 4, 5
 • pojmy: méně, více, první, poslední, před, za, mezi, nahoře, dole, vlevo, vpravo
 • trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh
Prvouka
 • poznávání školy, třídy
 • pracovní návyky -  PS: po str. 7
Anglický jazyk
 • My family: mum, dad, brother, sister...
 • Hello. Bye. What's your name?I'm...
Domácí úkoly
 • Čtení - PS str. 7 - číst písmena s žabičkou
 • Vystřihnou a nalepit obrázky k písmenku O do 23. 9.
 • Vystřihnou a nalepit obrázky k písmenku U do 26. 9.