21. - 25. listopadu 2011

20.11.2011 21:46
  21. - 25. listopadu 2011
ČTENÍ
 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmene M,  skládání slov
 • čtení krátkých slov a vět
 • sluchová analýza a syntéza (marťanština)
 • PS: po str. 48, U: po str. 18 Čítanka str. 5
PSANÍ
 • uvolňovací cviky - PS: po str. 45
 • přepis čteného tiskacím písmem
 • orientace v liniatuře
MATEMATIKA
 • psaní číslice 6 a 0
 • rozklad čísla 6
 • obor čísel 0 - 6
 • sčítání a odčítání do 5 - opakování
PRVOUKA
 • Základní společenská pravidla a chování mezi lidmi.
 • Režim dne, práce a zábava.
ANGLICKÝ JAZYK

Prosím, pouštěte jim prvních pět písniček alespoň čtyřikrát týdně:

1. The hello song.

2. Who's this?

3. The Happy House song.

4. What's in my bag?

5. Ten little fingers.

DOMÁCÍ ÚKOLY A POMŮCKY Na středu si děti donesou svou fotografii miminka (tzn. věk do 6 měsíců). Prosím všechny rodiče, aby fotografii lehoučce tužkou podepsali a upozornili děti, aby ji neukazovaly spolužákům. Budeme hledat (či hádat) podobu. Fotografie všem dětem nepoškozené vrátím do konce týdne. Děkuji. :-)