23. - 27. ledna 2012

22.01.2012 21:10
  23. - 27. ledna 2012
ČTENÍ
 • procvičování slov se slabikami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, FĚ
 • příprava na čtení malých tiskacích písmen
 • Učebnice po str. 47
 • Čítanka
PSANÍ
 • písmena t, p
 • slova s písmeny e, i, l, m, s, t, p
 • diktát písmen a slabik a krátkých slov
MATEMATIKA
 • procvičování sčítání a odčítání do 8
 • psaní číslice 9
 • počítání předmětů a rozklad čísla 9
PRVOUKA
 • orientace v čase - procvičování
 • základní hygienické návyky
ANGLICKÝ JAZYK
 • nová slovíčka: a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum
 • Píseň: The toy song.
DOMÁCÍ ÚKOLY ČI POMŮCKY
 • papírové hodiny do prvouky, 2 funkční fixy a tabulku.