24. října - 4. listopadu 2011

30.10.2011 17:16
  24. 10 - 4. 11. 2011
ČTENÍ
  • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen L a V,  skládání slov
  • čtení krátkých slov a vět
  • sluchová analýza a syntéza        (marťanština)
  • PS: po str. 27, U: po str. 17
PSANÍ
  • uvolňovací cviky po str. 26
MATEMATIKA
  • sčítání a odčítání do 4, PS po str. 19
PRVOUKA
  • Podzim - opakování
ANGLICKÝ JAZYK
  • Školní pomůcky - posloucháme první 4 písničky.
DOMÁCÍ ÚKOLY
  • Děti chodí do školy již druhý měsíc a začínají se učit samostatnosti. Většinu domácích úkolů najdete zakroužkované   v pracovním sešitě, které dětem dávám domů jen tehdy, pokud mají nějaký úkol. Všechny děti pokaždé obejdu a označení úkolu zkontroluji. Pokud mají nějaký specifický úkol, najdete jen také na webu na tomto místě.                             Děkuji za pochopení. :-)