26. - 30. září

26.09.2011 16:26
26. září - 30. září 2011

 
 
ČTENÍ
 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen T a J, modelování, skládání
 • fonetické hry
 • sluchová analýza a syntéza (marťanština)
 • PS: po str. 13, U: po str. 11
PSANÍ
 • uvolňovací cviky - PS: po str. 15
 • správné držení tužky
 • správné sezení při psaní
MATEMATIKA
 • počítání do 5, číslice 1, 2, 3, 4, 5
 • psaní číslic 1, 2, 3, znaků <,>,=
 • porovnávání dvou skupin prvků
 • PS po str. 14
PRVOUKA
 • bezpečná cesta do školy
 • dopravní značky
ANGLICKÝ JAZYK
 • My family - song.
 • Hello. What's your name? I'm...
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • PO: Dnes jsme si v prvouce povídali o tom, jak by měla vypadat zdravá svačinka. Tak se nedivte, když se Vám žábáčci budou snažit se svačinkou pomáhat. Pokud jim napíšete potvrzení, že opravdu pomáhali, určitě je nemine velká jednička. :-)
 • ÚT: Vystřihnout a nalepit     obrázky k písmenu T.
 • ČT: MA str. 14 napsat číslici 3; čtení kostiček z pracovního  sešitu Učíme se číst.
 • : Vytisknout a nalepit      obrázky k písmenu P.