27. 2 - 2. 3.

27.02.2012 21:36
  27. 2. - 2. 3. 
Čtení
 • procvičování techniky čtení
 • tvoření vět
 • rozlišování interpunkčních znamének a intonace na konci vět
 • učebnice po stranu 66, čítanka po stranu 22
Psaní
 • písmenka r, ř, v
 • opis, přepis, diktát
 • písanka po str. 16
Matematika
 • procvičování sčítání a odčítání do 10
 • rozlišování geometrických tvarů
 • počítání do 20
Prvouka
 • zdraví, nemoc, zdravá výživa
Anglický jazyk
 • Slovíčka: Dressing up: a T-shirt, a skirt, a hat, a jumper, a sock
 • Píseň: Where's my T-shirt? 
Pomůcky a domácí úkoly
 • Středa: letáky s obrázky jídel
 • Pro nemocné: MA: do konce knihy
 • ČJ: 65, 66, 67, 68
 • PS: písmeno r, ř - upřesním v pátek