28. 11. - 2. 12. 2011

27.11.2011 20:03
  28. 11. - 2. 12. 2011
ČTENÍ
 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen D a H, skládání slov,
 • čtení krátkých slov a vět
 • sluchová analýza a syntéza (marťanština)
 • PS: po str. 54, U: po str. 18 Čítanka str. 5
PSANÍ
 • uvolňovací cviky - PS: po str. 48
 • přepis čteného tiskacím písmem
 • orientace v liniatuře
MATEMATIKA
 • rozklad čísla 6
 • obor čísel 0 - 6
 • sčítání a odčítání do 6 - opakování
PRVOUKA
 • Režim dne, práce a zábava.
ANGLICKÝ JAZYK

    1. The hello song.

    2. Who's this?

    3. The Happy House song.

    4. What's in my bag?

    5. Ten little fingers.

 • počítání od 1 - 5, pojmenování jednotlivých čísel
DOMÁCÍ ÚKOLY A POMŮCKY