3. - 7. října 2011

02.10.2011 20:18
  3. - 7. října 2011
Čtení
 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen J a B, modelování, skládání
 • čtení krátkých slov a vět
 • fonetické hry
 •       sluchová analýza a syntéza (marťanština)
 •      PS: po str. 18, U: po str. 12
Psaní
 •     uvolňovací cviky - PS: po str. 18
 •     přepis čteného tiskacím písmem
 •     správné držení tužky
 •     správné sezení při psaní
Matematika
 •     psaní číslic 1,2,3
 •     sčítání a odčítání do 3
 •     rozklad čísel 2 a 3
 •     porovnávání skupin prvků a čísel
Prvouka
 • Podzim v krajině, počasí, změny v přírodě
Anglický jazyk
 • Posloucháme a zpíváme první tři písničky
Domácí úkoly
 • PO - MA: napsat číslici 1, 2, 3
 • ÚT - MA: napsat řádek číslice 2
 • ST - ČT: Procvičujte čtení a psaní  str. 13/4.
 • PÁ - ČT: Doplnit obrázky na písmeno B.
 • Procvičujte, prosím, s dětmi veškeré probrané čtení.