5. -9. září 2011

07.09.2011 16:20
Předmět Učivo
Čtení
  • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen, modelování, skládání
  • fonetické hry
  • sluchová analýza a syntéza (marťanština)
Psaní
  • uvolňovací cviky
  • správné držení tužky
Matematika
  • počítání do 3, číslice 1, 2, 3
  • pojmy: méně, více, první, poslední, před, za, mezi, nahoře, dole, vlevo, vpravo
Prvouka
  • poznávání školy, třídy
  • seznamování se spolužáky
  • školní režim a řád
Anglický jazyk  
Poznámky