6. - 10. 2. 2012

06.02.2012 21:26
  6. - 10. února 2012
Český jazyk
 • procvičování techniky čtení
 • přechod ke čtení malých tiskacích písmen
 • čtení s porozuměním
 • Učebnice po str. 56
 • Čítanka po str. 17
Psaní

 

 • a A o O
 • opis, přepis, diktát
 • písanka po str. 4
Matematika
 • sčítání a odčítání do 9
 • součet tří  a více sčítanců
 • řešení slovních úloh
 • psaní čísla 10
Prvouka
 • Zdraví a nemoc (péče o nemocné, chování v době nemoci, prevence)
Anglický jazyk  
Úkoly a pomůcky Prosím všechny rodiče, aby dětem na středu přibalili obvaz či obínadlo. Děkuji.