9. - 11. 5. 2012

08.05.2012 22:13
  9. - 11. 5. 2012
ČTENÍ    

        zkvalitňování čtení

        čtení psaného textu

        učebnice str.  93 - 94

PSANÍ

        U, Y, H

        písanka po str. 23

        opis, přepis, diktát

MATEMATIKA

        Rok - měsíce v roce, 4 roční období

PRVOUKA

        litr

        sčítání a odčítání do 20

        řešení slovních úloh

  PS str. 24 - 25
ANGLICKÝ JAZYK  
DOMÁCÍ ÚKOLY A POMŮCKY