9. - 13. dubna

15.04.2012 18:02
  9. - 13. dubna
ČTENÍ
 • zdokonalování techniky čtení
 • učebnice  str. 86, 79 - 81
PSANÍ
 • písmena c, č, C,Č, ch, Ch
 • písanka po str. 9, 10
 • opis, přepis, diktát
PRVOUKA
 • domácí zvířata a jejich mláďata
MATEMATIKA
 • sčítání a odčítání do 20
 • řešení slovních úloh
 • PS str. 16 - 17
ANGLICKÝ JAZYK
 • oznamovací věta - It's a ... (balloon).
 • tázací věta - Is it a ... (balloon)? 
DOMÁCÍ ÚKOLY PRO NEMOCNÉ
 • přepis nalepených vět v sešitě