9. - 13. ledna 2012

08.01.2012 15:00
  9. - 13. ledna 2012
Čtení
 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen G, F, Ď, Ť, Ň, čtení slov se slabikami DĚ, TĚ, NĚ,  skládání slov,
 • sluchová analýza a syntéza (marťanština)
 • seznamování se s písmeny malé abecedy
 • PS: po str. 79,  U: po str. 35
Psaní
 • písmena l, u, m, navazování písmen do slabik
 • postupný přechod ke psaní perem
 • písanka str. 13 - 16
Matematika
 • procvičování sčítání a odčítání do 7
 • sčítání do 8
 • doplňování číselných řad, počítání na číselné ose
Prvouka
 • Režim dne, orientace v čase
Anglický jazyk  
Pomůcky  

Prosím čtěte a počítejte s dětmi každý den, i když jim nezadám žádný úkol. Stačí malou chviličku.

Děkuji. :-) SP