Prosba o spolupráci

11.10.2011 22:15

 

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci na projektu, zaměřeném na včasné diagnostikování jazykových schopností dětí a jejich případných dyslektických obtíží na počátku školní docházky. Testování proběhne zhruba od října do prosince tohoto roku a budou ho provádět kvalifikovaní odborníci.

Prostudujte si tedy, prosím, přiložený dokument a v případě, že s testováním svého dítěte souhlasíte, vyplňte a podepište „Souhlas zákonného zástupce“ a pošlete ho zpět do školy. Na základě odevzdaných souhlasů pak odborník vybere žáky k vyšetření danými diagnostickými nástroji.

Děkuji za ochotu, Silvie Pidrová.